Termon CT

Switch to desktop Register Login

Prezentare

SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL ONESTI

• Scurta prezentare a municipiului Onesti

Municipiul Onesti este situat în partea de sud – vest a judetului Bacau, la confluenta a patru râuri din partea sudica a depresiunii Tazlau – Casin.
Coordonatele geografice sunt : 26°45´ longitudine estica si 46°15´ latitudine nordica.
Populatia stabila este de 51.416 locuitori determinata în urma recensamântului din anul 2002. Datorita activitatii sale economice preponderente, este un oras industrial.
Din punct de vedere climatic, municipiul Onesti apartine zonei reci, înregistrând valori ale temperaturii minime în perioada de iarna de pâna la - 25°C.
Localitatea este construita compact, având practic numai blocuri de locuit cu o vechime de 10÷50 de ani, în regim de înaltime de la P+1 pâna la P+ 9 etaje. Numarul total de blocuri este de 420, iar numarul total de apartamente este de 17.350.
Necesarul total de caldura al municipiului Onesti, inclusiv agentii economici si institutiile publice este estimat la 230.000 Gcal/an.

• Sistemul de alimentare centralizat cu energie termica din municipiul Onesti

Sistemul actual s-a dezvoltat începând din 2002, pe durata a cinci ani, prin înlocuirea punctelor termice alimentate din CET 1 Borzesti, cu centrale termice de cvartal functionând pe gaz metan, concomitent cu înlocuirea retelelor secundare de încalzire si apa calda de consum.

Retele de distributie a agentului termic secundar, inclusiv coturi, ramificatii, puncte fixe, reductii, au fost executate în întregime din conducte de otel preizolate cu spuma poliuretanica rigida având conductivitatea termica de 0,0248 W/mk.
Protectia la exterior a termoizolatiei a fost realizata din teava de polietilena de înalta densitate PEHD având conductivitatea termica de 0,0212 W/mk.

La stabilirea configuratiei retelelor termice s-a tinut seama de asigurarea functionalitatii în conditii calitative si cantitative cerute de consumator, de gradul de siguranta, de posibilitatile de extindere în viitor luînd în calcul preluarea unor noi consumatori si nu în ultimul rând de realizarea unor trasee economice, cu pierderi de caldura reduse, stiindu-se faptul ca odata cu cresterea grosimii izolatiei termice pierderea de caldura scade dar cheltuielile aferente realizarii conductelor, cresc.

Pierderea de caldura în conductele de distributie preizolate calculata pe baza datelor puse la dispozitie de furnizorul de teava, Petrotub Izoterom Roman, în conditiile concrete din municipiul Onesti, este de 7%.

La 01 noiembrie 2006 au fost puse în functiune ultimele sapte centrale termice de cvartal împreuna cu retelele secundare aferente, finalizându-se astfel actiunea începuta în 2002 în conformitate cu strategia locala si studiile de fezabilitate aprobate de autoritatea locala.
In prezent, sistemul de alimentare centralizat cu energie termica se prezinta astfel:

A – UNITATEA DE PRODUCERE:

Energia termica pentru încalzire si apa calda de consum este produsa în 22 centrale termice de cartier având în componenta urmatoarele echipamente energetice :
• cazane de apa calda cu puteri cuprinse între 180 ÷ 3400Kw, temperatura de lucru 90/700C si randamente minime de 92%.
• arzatoare performante functionând pe gaze naturale, în doa trepte si flacara modulanta.
• module compacte de preparare a.c.c. cu schimbatoare de caldura cu placi, electropompe circuit primar/secundar, vase de acumulare, robineti de reglare cu trei cai pe circuitul primar si regulatoare electronice cu posibilitatea setarii functionarii orare si antilegionela.
• sisteme de expansiune cu vase de expansiune închise si membrana.
• statii de dedurizare cu filtre cationice si regenerare automata.
• contoare de energie termica ultrasonice.

B – RETELELE DE DISTRIBUTIE A AGENTULUI TERMIC:

Retele de distributie a agentului termic secundar sunt executate din conducte de otel preizolate cu spuma dura de poliuretan având conductivitatea termica de 0,028 W/m∙k, montate ingropat. Durata lor de viata este de min. 30 de ani la o temperatura de pâna la 149 0C si 25 bar presiune de regim. Lungimea conductelor pentru incalzire este de cca 58.500 m, diametrele fiind cuprinse intre 48÷219 mm .
Pentru mentinerea temperaturii de regim a apei calde de consum au fost proiectate si executate în acelasi mod conducte de recirculatie din otel preizolate cu spuma poliuretanica. Lungimea conductelor de acc este de 64.000 m cu diametre cuprinse intre 25÷168 mm.
Supravegherea întregii retele se realizeaza prin intermediul conductorilor de NiCr montati în izolatia conductelor înca din fabrica.

C – CONTORIZAREA LA NIVEL DE IMOBIL SI LA NIVEL DE CENTRALE TERMICE:

Contorizarea la nivel de imobil este finalizata 100%.

D – REABILITAREA TERMICA A INSTALATIILOR INTERIOARE, SCHIMBAREA DISTRIBUTIEI SI CONTORIZAREA INDIVIDUALA:

Tehnologia aplicata a constat în introducerea unor materiale usoare, rezistente în timp si ieftine, neafectate de coroziune sau depuneri interioare si care sa ofere la montaj rapiditate si usurinta în asamblare. Dintre materialele disponibile au fost alese tevile din PPR ( polipropilena reticulata, cu si fara insertie din aluminiu, împreuna cu setul de fitinguri necesare). Dimensiunile tevilor sunt cuprinse între 20 ÷ 63 mm.
În cadrul solutiei aplicate s-a adus o îmbunatatire a distributiei apei calde prin extinderea conductei de recirculare pâna la ultimul etaj al blocului si montarea de regulatoare de debit si clapete de sens pe aceasta conducta. În acest fel, reteaua de apa calda a devenit accesibila oricarui consumator situat la orice nivel si la orice distanta fata de conducta principala din reteaua exterioara a condominiului. Timpul de asteptare pentru consumul de apa calda s-a redus la 10 -15 secunde fata de 5 -10 min. cât se înregistra în cazul unor consumatori de capat. Întregul sistem de conducte de încalzire (tur - retur) si de apa calda (tur - recirculare) s-a montat între rampele de acces de pe casa scarii neafectând gabaritul de trecere, iar ramificatiile catre apartamente s-au montat pe plafonul fiecarui nivel. Dupa montaj si probele de presiune si etanseitate, conductele au fost izolate cu un prim strat de izolatie WIDOFLEX de 2 cm iar pachetul de conducte învelit cu un strat de izolatie din vata minerala de 5 cm grosime.
Pentru protectia mecanica a conductelor si a izolatiei termice s-a construit o capota din sisteme de profile metalice si placi de rigips care au întregit structura de rezistenta a sistemului de conducte si au completat imaginea estetica a ansamblului.
Pe fiecare ramificatie catre locul de consum individual s-a montat catre un grup de contorizare fixat pe peretii casei scarii, lânga usa de intrare în apartamente, format dintr-un cofret metalic de 40x40x15 cm, în interiorul caruia se afla echipamentul de masura si armaturile de închidere.

Ansamblul de masura este format dintr-un contor ultrasonic de debit, Dn 20, Pn 16, un apometru pentru apa calda Dn 15, Pn 20 si optional un apometru de apa rece Dn 15, Pn 20. Reglarea temperaturii în apartamentele beneficiarilor se realizeaza cu ajutorul robinetelor cu cap termostatat montate pe fiecare corp de încalzire.
Masurarea energiei termice în Mwh se face prin intermediul calculatorului de tip ACTARIS prin integrarea în timp real a indicatiilor de debit si diferentei de temperaturi pe încalzire tur-retur masurate cu termorezistente Pt 100 sau Pt 500 montate pe racordurile termice în cofretul metalic la intrarea în apartamente.
Calculatorul integrator tip ACTARIS poate prelua, memora si transmite datele ( inclusiv de la contorii de apa calda si rece), prin cablu de teletransmisie date catre un procesor industrial aflat în fiecare centrala termica ce deserveste reteaua respectiva si mai departe la dispeceratul energetic pentru prelucrarea datelor achizitionate si facturarea consumurilor.

• Pretul energiei termice în municipiul Onesti


Stabilirea pretului s-a facut pe baza prevederilor « Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare» aprobata prin Ordinul nr.66/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.225 din 02/04/2007.

In calculul pretului / tarifului local al energiei termice din municipiul Onesti, S.C.Termon C.T.SA, a luat în considerare costurile justificate ale activitatilor de producere, distributie si furnizare a energiei termice.

Pretul local de facturare a energiei termice la populatie este de 140,26 lei/Gcal, inclusiv TVA, iar la agentii economici este de 190,58 lei/Gcal, exclusiv TVA.

De mentionat este faptul ca factura la încalzire pentru clientii contorizati individual a scazut în medie cu 45% !

© 2006-2012. Termon CT Onesti - All rights reserved.

Top Desktop version